Danh sách các bài viết có Thẻ: European linden

Làm rụng lá một cây Đoạn châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos) – Walter Pall

Làm rụng lá một cây Đoạn châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos) – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (06/2007) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/11/2019) Đây là một cây Đoạn Châu Âu (European linden, Tilia platiphyllos). Hôm nay chúng tôi đã làm rụng lá tất cả các cây thuộc chi Đoạn (Lidens) và cây này là một ứng cử viên. Alex đã làm công việc chính […]

Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden) của Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden) của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (11/01/2007) Tất cả đều là cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden), tất cả đều từ vườn ươm giống. 1)  55 cm high 2)  50 cm 3)  50 cm

0988110300
chat-active-icon