Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden) của Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden) của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (11/01/2007)

Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (tila platiphyllos, european linden) Của Walter Pall
Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (tila platiphyllos, european linden) Của Walter Pall
Chùm ảnh: Cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden) của Walter Pall
Tất cả đều là cây Đoạn Lá Nhỏ (Tila platiphyllos, European linden), tất cả đều từ vườn ươm giống.
1)  55 cm high
2)  50 cm
3)  50 cm

Trả lời

0988110300
chat-active-icon