David tạo kiểu một cây Vân Sam Châu Âu (European spruce, Picea abies) – Walter Pall

David tạo kiểu một cây Vân Sam Châu Âu (European spruce, Picea abies) – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (06/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (04/11/2019)

Đây là một câu Vân Sam châu Âu (European spruce, Picea abies) mà tôi thu thập năm 1996 tại Áo (Austria). Nó được trồng trong vườn phát triển của tôi và được sang một chậu tròn vào mùa xuân năm 2005. Luôn rất rõ ràng là nó rất có tiềm năng và tôi sẽ không bao giờ bán nó. Nhưng tôi không tìm ra khoảng thời gian nào để có thể chính thức bắt đầu tạo kiểu nó. Vì thế David (cộng sự của tôi) đã quyết định rằng anh ấy sẽ xử lý cây này. Anh ta đã mất đến 2 ngày. Tôi nghĩ rằng kết quả khá là ấn tượng!

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank