Hình ảnh đẹp về cây Bonsai: Sồi Tươi Bắc Mỹ (Quercus agrifolia, Coast Live Oak) (Bonsai Mirai, Ryan Neil, Coast Live Oak0 001)

Hình ảnh đẹp về cây Bonsai: Sồi Tươi Bắc Mỹ (Quercus agrifolia, Coast Live Oak) (Bonsai Mirai, Ryan Neil, Coast Live Oak0 001)

Sồi Tươi Bắc Mỹ (Quercus agrifolia, Coast Live Oak) hay còn được gọi là California Live Oak, là một giống cây cao, thường xanh (evergreen), một dạng sồi sống (live oak), một cây bản địa của California Floristic Province. Nó mọc ở phía Tây của Sierra Nevada, khu vực đồi núi từ Mendocino, California, kéo dài về phía Nam ở khu vực Bắc Baja California ở Mexico. Nó được xếp trong nhóm Red Oak Section (Quercus sect. Lobatae)Quercus sect. Lobatae.

Sồi Tươi Bắc Mỹ (Quercus agrifolia, Coast Live Oak) hay bị nhầm với loài Canyon Live Oak (Quercus chrysolepis), cả 2 hay rất khó phân biệt bởi vì lá của chúng rất giống nhau.

Dưới đây là hình ảnh cây Sồi Tươi Bắc Mỹ (Quercus agrifolia, Coast Live Oak)  Bonsai số 001 của Ryan Neil tại Bonsai Mirai:

blank

blank

  • Loài: Coast Live Oak
  • Khu vực thu thập: Pacific Coastline
  • Tuổi: 60 – 100 năm
  • Kích thước: Trung bình
  • Người thu thập: Zack Simon
  • Chậu: Erin Pottery
  • Thiết kế: Ryan Neil
0988110300
chat-active-icon
blank