Hình ảnh Bonsai: Những cây Bonsai xuất hiện trong tạp chí Bonsai Focus tháng 7 – 8 năm 2019

Dưới đây là hình ảnh các cây Bonsai đã xuất hiện trong Tạp chí Bonsai Focus English Edition T7/T8 2019

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T7/T8 2019

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (13/08/2021) 

 • Cây Thông Scots (Scots pine, Pinus sylvestris) – Alfredo Salaccione 
 • Cây Mộc Qua Trung Quốc, Mộc Qua Hải Đường, Minh Tra (Chinese quince, Pseudocydonia chinensis) – Bonsai Club Rivalta 
 • Cây Bách Xù Trung Quốc, Tùng Sà (Chinese juniper, Juniperus chinensis) – Massimo Bandera 
 • Cây Bách Xù Thường (Common Juniper, Juniperus communis)  – Mirco Tedeschi 

 • Cây Bách Giả (False cypress, Chamaecyparis) – Mario Pavone 
 • Cây Ô liu (Olive, Olea europea) – Giovanni Mugnas 
 • Cây Ô liu (Olive, Olea europea) – Giovanni Mugnas 
 • Cây Sồi (Quercus) – Alfredo Salaccione 
Cây Đỗ Quyên (Satsuki, Azalea) - Kei Bonsai Kai - Ginkgo Bonsai Center - Photo: Bonsai Focus Studio 
Cây Đỗ Quyên (Satsuki, Azalea) – Kei Bonsai Kai – Ginkgo Bonsai Center – Photo: Bonsai Focus Studio
 Đỗ Quyên (Rhododendron indicum) - Hans Herbert
Đỗ Quyên (Rhododendron indicum) – Hans Herbert

 • Cây Bằng Lăng (Lagerstroemia) – Marco Lutterotti 
 • Cây Thông Mugo (Mugo pine, European moutain pine, Pinus mugo) – Sandro Segneri 
 • Thanh Tùng Châu Âu (Yew, Taxus baccata) – Bruno Proietti Tocca 
 • Cây Đào Lộn Hột (Rhus cotinus, Cotinus coggygria) – B.C. Castellaro 

 • Cây Bách Xù Trung Quốc, Tùng Sà (Chinese juniper, Juniperus chinensis) – Russ Farley 
 • Cây Thông Mugo (Mugo pine, European moutain pine, Pinus mugo) – Nik Rozman 
 • Cây Hoàng Đàn (Cupressus, Cypress, Cupressus sempervirens) – Marco Giannini 
Vân Sam (Spruce, Picea abies) - Helmut Bachmann
Vân Sam (Spruce, Picea abies) – Helmut Bachmann
Phong Ba Thuỳ, Phong Tam Giác, Phong Đinh Ba (Trident Maple, Acer buergerianum) - David Benavente
Phong Ba Thuỳ, Phong Tam Giác, Phong Đinh Ba (Trident Maple, Acer buergerianum) – David Benavente
Vân Sam (Spruce, Picea abies) - Helmut Bachmann
Vân Sam (Spruce, Picea abies) – Helmut Bachmann
Cây Thông Scots (Scots pine, Pinus sylvestris) - Alfredo Salaccione 
Cây Thông Scots (Scots pine, Pinus sylvestris) – Enzo Ferrari
Phong Ba Thuỳ, Phong Tam Giác, Phong Đinh Ba (Trident Maple, Acer buergerianum) - David Benavente
Phong Ba Thuỳ, Phong Tam Giác, Phong Đinh Ba (Trident Maple, Acer buergerianum) – David Benavente
Thanh Tùng Châu Âu (Yew, Taxus baccata) - Bruno Proietti Tocca 
Thanh Tùng Châu Âu (Yew, Taxus baccata) – Ruben Ciezar Villanueva

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon