[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Urn plant

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • Bromeliaceae
 • Urn plant
 • Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star

Urn plant Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star Elegant, arching leaves are mottled with silver, and in summer the urn plant produces a single flower spike with pale pink bracts and small, but eye-catching, violet flowers. This rainforest plant is easy to look after.

 • Family: Bromeliaceae
 • Temperature: 15–25°C/59–77°F
 • Light: Bright but indirect light
 • Water: Water the central well and keep compost moist
 • Height and spread: 60x60cm/24x24in

WHERE TO GROW

Its beautiful flower spike and striking leaves make this a perfect centrepiece or feature plant on a table or shelf away from a window.

HOW TO GROW

Plant in a 50:50 mix of orchid compost and multipurpose compost. Simply top up the central well with water so that it is always at least 2cm/3/4in full. Use rain-, filtered or distilled water. In the growing season, feed every couple of weeks with a diluted liquid fertilizer watered into the well. Let the compost dry out between watering in winter.

GROWING TIP

Although the flower is long-lasting, the urn plant flowers only once and then dies. However, baby offsets are produced at the base after flowering, and once these reach about 10cm/4in they can be propagated (see here). New plants take around five years to flower.

REGULAR CHANGE

Empty the central well every month and refill, to prevent the water becoming stagnant.

Urn plant - Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star
Urn plant – Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star
Urn plant - Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star
Urn plant – Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star

Tiếng Việt

Cây Dứa Cảnh (Urn plant), có những bông hoa đỏ tươi nở rộ. Lá cây có hình cung có đốm màu bạc, vào mùa hè, cây Dứa Cảnh tạo ra một bông hoa duy nhất có lá màu hồng nhạt hoặc những bông hoa tím nhỏ và bắt mắt. Loại cây rừng nhiệt đới này rất dễ chăm sóc.

 • Họ: Bromeliaceae
 • Nhiệt độ: 15–25°C/59–77°F
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Tưới vào giữa cây và luôn giữ ẩm phần phân trộn
 • Chiều cao và chiều rộng: 60x60cm/24x24in

Nơi trồng thích hợp

Bông hoa đẹp và những chiếc lá độc đáo của nó làm cho nó nổi bật bàn hoặc kệ trưng bày.

Làm sao để trồng cho đúng cách?

Trồng trong hỗn hợp có tỷ lệ 50:50 phân trộn trồng lan và phân trộn đa dụng. Chỉ cần đổ đầy nước vào chậu sao cho mực nước ở mức 2cm. Sử dụng nước mưa, nước lọc hoặc nước cất thay vì nước máy. Vào mùa sinh trưởng, bón phân vài tuần một lần bằng phân lỏng pha loãng tưới vào vị trí trung tâm của cây. Để phân trộn ráo nước giữa các lần tưới nước vào mùa đông.

Mẹo trồng cây

Mặc dù hoa của cây Dứa Cảnh giữ được vẻ đẹp của chúng trong thời gian dài nhưng loại cây này chỉ ra hoa một lần trong vòng đời của chúng. Tuy nhiên, các cây con được tạo ra ở gốc sau khi cây ra hoa, khi chúng đạt độ cao khoảng 10cm thì cũng là lúc chúng có thể được nhân giống (xem tại đây). Mất một khoảng thời gian là năm năm để cây mới ra hoa.

Chú ý

Cần thanh lọc cây hàng tháng để tránh tồn đọng nước cũ mang mầm bệnh gây hại cho cây.

Urn plant - Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star
Cây Dứa Cảnh (Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star).
Urn plant - Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star
Cây Dứa Cảnh (Aechmea fasciata aka silver vase, scarlet star).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon