[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Hedgehog cactus

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • CACTUS
 • Hedgehog cactus
 • Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus

The globular hedgehog cactus is covered in dense, long, curly spines and, in summer, stunning, bright butter-yellow flowers on long, tubular stems are borne in the evenings.

 • Family: Cactaceae
 • Temperature: 5–32°C/41–90°F
 • Light: Bright, indirect light
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 10x20cm/4x8in

WHERE TO GROW

Position on a warm, sunny windowsill in the growing season but keep out of direct sun. To promote flowering, hedgehog cactus requires a period of winter cold so move it to a cool, bright window with a minimum temperature of 5°C/41°F.

HOW TO GROW

Although hedgehog cactus likes a free-draining potting mix (see Cacti and succulents), it does need more water than typical cacti. Water regularly in spring and summer. In winter, it requires little, if any water. Repot plants every two years.

GROWING TIP

Do not saturate plants. They have soft, fibrous roots that will rot if kept too wet.

EXTENDED OPENING

Flowers usually appear once plants reach two to three years old. Often, many buds develop on one plant and open in flushes over several days.

Hedgehog cactus Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus
Hedgehog cactus Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus

Tiếng Việt

Cây Xương Rồng Gai (Xương Rồng Nhím) có tên khoa học là:

 • CACTUS
 • Hedgehog cactus
 • Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus

Cây Xương Rồng Nhím hình cầu được bao phủ bởi những chiếc gai dày, dài, xoăn và vào mùa hè. Những bông hoa màu vàng bơ rực rỡ tuyệt đẹp trên những thân cây dài, hình ống sẽ nở rộ vào buổi tối.

 • Họ: Cactaceae
 • Nhiệt độ: 5–32°C/41–90°F
 • Ánh sáng: Ánh sáng không trực tiếp
 • Tưới nước: Đợi cây khô ráo giữa các lần tưới
 • Chiều cao và chiều rộng: 10x20cm/4x8in

Nơi trồng thích hợp

Đặt trên bệ cửa sổ nắng ấm vào mùa sinh trưởng nhưng tránh ánh nắng trực tiếp. Để thúc đẩy sự ra hoa, cây Xương Rồng Nhím yêu cầu một khoảng thời gian lạnh giá mùa đông vì vậy hãy di chuyển nó đến cạnh cửa sổ mát mẻ, sáng sủa với nhiệt độ tối thiểu là 5 ° C.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Mặc dù Xương Rồng Nhím ưa thích một hỗn hợp bầu đất dễ thoát nước (xem Xương rồng và các loài xương rồng), nhưng nó cần nhiều nước hơn các loại xương rồng khác. Tưới nước thường xuyên vào mùa xuân và mùa hè. Vào mùa đông, nó cần ít nước. Sang chậu hai năm một lần.

Mẹo trồng cây

Không làm cho cây bị úng nước. Chúng có rễ mềm, xơ vì vậy sẽ thối rữa nếu để quá ẩm ướt.

Tuổi trưởng thành

Hoa thường xuất hiện khi cây từ hai đến ba năm tuổi. Thông thường, nhiều chồi phát triển trên cùng một cây và ra hoa từng đợt trong vài ngày.

Hedgehog cactus Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus
Xương Rồng Nhím (Hedgehog cactus Echinopsis aurea aka sea-urchin cactus, Easter lily cactus).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon