[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Golden cane palm

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • PALM
 • Golden cane palm
 • Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm

A graceful, tufted palm with arching, feathery fronds, this is a popular plant that is cultivated extensively in gardens in warm climates.

 • Family: Arecaceae
 • Temperature: 13–24°C/55–75°F
 • Light: Bright, indirect light
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 3x1m/10x3ft

WHERE TO GROW

These palms make wonderful focal points in a hallway or living area. A bright spot will enhance the yellow in their upright stems and intensify the lush, green fronds.

HOW TO GROW

Golden cane palm dislikes sitting with soggy roots, so tip excess water away. It prefers a humid life so mist every day or two. Feed twice a month in spring and summer. Repot in spring when plants are pot-bound.

GROWING TIP

Be prepared to water your plant often as it transpires heavily, losing 1 litre/13/4 pints of water in just twenty-four hours.

STAR BILLING

Golden cane palm is rated by NASA as one of the best plants for removing indoor air pollution (see also Natural air fresheners).

Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm
Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm
Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm
Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm

Tiếng Việt

Cây Cau Vàng có tên khoa học là:

 • PALM
 • Golden cane palm
 • Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm

Cây Cau Vàng là một loại cọ duyên dáng, có những chiếc lá cong mọc thành chùm. Đây là một loại cây phổ biến được trồng nhiều trong các khu vườn ở vùng có khí hậu ấm áp.

 • Họ: Arecaceae
 • Nhiệt độ: 13–24°C
 • Ánh sáng: Ánh sáng không trực tiếp
 • Tưới nước: Để cây khô giữa các lần tưới nước
 • Chiều cao và chiều rộng: 3x1m

Nơi trồng thích hợp

Những cây cọ này tạo điểm nhấn tuyệt vời trong hành lang hoặc không gian trồng. Những đốm ánh sáng dịu dàng sẽ làm tăng sắc tố vàng trên thân cây của chúng và giúp lá cây tươi tốt, xanh tươi.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Cây Cau Vàng không thích được trồng trong môi trường sũng nước, vì vậy hãy thường xuyên tát nước đọng đi. Nó ưa không khí ẩm ướt nên hãy phun sương hàng ngày hoặc hai ngày một lần. Bón phân cho cây vào mùa xuân và mùa hè. Sang chậu vào mùa xuân khi cây trồng trong chậu.

Mẹo trồng cây

Hãy tưới nước cho cây thường xuyên vì cây hút nhiều nước, sẽ mất khoảng 1 lít nước chỉ sau mỗi 24 giờ.

“Ngôi sao vàng” trong “làng” lọc không khí

Cây Cau Vàng được NASA đánh giá là một trong những loại cây tốt nhất để loại bỏ ô nhiễm không khí trong nhà (xem thêm Các loại cây làm mát không khí tự nhiên).

Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm
Cây Cau Vàng (Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm).
Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm
Cây Cau Vàng (Golden cane palm Dypsis lutescens aka Areca palm, butterfly palm).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon