[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Fishbone cactus

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • CACTUS
 • Fishbone cactus
 • Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus

These are wonderfully weird-looking plants – mounds of long, flattened, wiggly leaves dangle outwards, making them perfect for a spot centre stage in your house.

 • Family: Cactaceae
 • Temperature: 10–25°C/50–77°F
 • Light: Bright, indirect light, semi-shade
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 60x60cm/24x24in

WHERE TO GROW

The hanging leaves tend to make plants top-heavy so grow them in hanging baskets or in heavy stone pots on a shelf, to prevent them from tumbling over.

HOW TO GROW

Plant in a free-draining cactus compost mix. Mist plants daily or stand each on a tray of wet pebbles. Water regularly, in spring and summer, and feed monthly in the growing season. In autumn and winter, keep the compost just moist.

GROWING TIP

Fishbone cactus prefers a cooler, shadier spot during winter. Move the plant back to a minimum of 16°C/61°F in spring.

NOCTURNAL TREAT

After four or five years, beautiful, fragrant flowers bloom at night during autumn. These are followed by edible, kiwi-like fruits.

Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus
Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus
Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus
Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus

Tiếng Việt

Cây Xương Rồng Ric Rac (Cây Xương Rồng Quỳnh Xương Cá) có tên khoa học là:

 • CACTUS
 • Fishbone cactus
 • Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus

Đây là những loại cây trông rất kỳ lạ – những chùm lá dài, dẹt, uốn éo lủng lẳng ra phía ngoài, khiến chúng trở nên hoàn hảo để chiếm ánh mắt của mọi người trong ngôi nhà của bạn.

 • Họ: Cactaceae
 • Nhiệt độ: 10–25°C/50–77°F
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Để cây khô ráo giữa các lần tưới
 • Chiều cao và chiều rộng: 60x60cm/24x24in

Nơi trồng thích hợp

Các lá treo có xu hướng làm cho cây nặng trên đỉnh, vì vậy hãy trồng chúng trong giỏ treo hoặc trong chậu đá nặng trên giá, để tránh chúng bị đổ.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng trong hỗn hợp phân trộn Xương Rồng dễ thoát nước. Tưới nước bằng bình phun sương hàng ngày hoặc đặt từng cây trên khay sỏi ướt. Tưới nước thường xuyên vào mùa xuân và mùa hè, và bón phân tháng vào mùa sinh trưởng. Vào mùa thu và mùa đông, giữ cho phân trộn vừa ẩm.

Mẹo trồng cây

Cây Xương Rồng Ric Rac ưa thích nơi râm mát hơn trong mùa đông. Di chuyển cây trở lại nhiệt độ tối thiểu là 16 ° C.

Ban đêm kỳ ảo

Sau bốn hoặc năm năm, những bông hoa thơm, đẹp nở vào ban đêm trong mùa thu. Tiếp theo là các loại trái cây ăn được, giống như trái kiwi.

Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus
Cây Xương Rồng Ric Rac (Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus).
Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus
Cây Xương Rồng Ric Rac (Fishbone cactus Epiphyllum anguliger aka zigzag cactus, ric rac cactus).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon