[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Devil’s ivy

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Devil’s ivy
 • Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper

The perfect plant for nervous growers, this tough, easy plant will still reward the odd forgotten watering with its trailing stems and large, marbled, heart-shaped leaves.

 • Family: Araceae
 • Temperature: 18–24°C/65–75°F
 • Light: Bright, indirect light
 • Water: Moist
 • Height and spread: 2x2m/7x7ft

WHERE TO GROW

Lovely in a hanging basket or cascading from a shelf, these quick growers can equally be trained to grow up a moss pole. In a group these rampant plants are a great way to screen areas, too. Keep away from draughts and the drying heat of a radiator. Also position plants away from pets, as all parts of devil’s ivy are toxic.

HOW TO GROW

Grow in multipurpose potting compost. Water year-round, keeping the compost moist except in winter, when it should be just moist. Take care not to overwater, which causes rot. Feed plants monthly in the growing season. Repot every couple of years.

GROWING TIP

New plants are easily propagated in spring from stem cuttings (see here).

CLEANER AIR

Devil’s ivy is excellent at removing toxins and chemicals such as formaldehyde, xylene and benzene from the air (see also Natural air fresheners).

Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper
Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper
Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper
Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper

Tiếng Việt

Cây Trầu Bà Vàng có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Devil’s ivy
 • Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper

Là loại cây hoàn hảo cho những người trồng không có khinh nghiệm. Loài cây cứng cáp, dễ trồng này sẽ không “trách mắng chủ” cho những lần quên tưới nước. Thân cây kéo dài và những chiếc lá hình trái tim to bằng cẩm thạch là điểm nhấn của loại cây này.

 • Họ: Araceae
 • Nhiệt độ: 18–24°C/65–75°F
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Tưới nhiều nước
 • Chiều cao và chiều rộng: 2x2m/7x7ft

Nơi trồng thích hợp

Bạn có thể trồng chúng trong giỏ treo hoặc đặt trên kệ xếp tầng. Trong một nhóm cây, loại cây này cũng là một cách tuyệt vời để phân tách vị trí của mỗi. Tránh xa nơi có gió lùa và bộ tản nhiệt. Cũng nên đặt cây cách xa vật nuôi, vì tất cả các bộ phận của cây đều có độc.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng trong phân ủ đa dụng. Tưới nước quanh năm, giữ ẩm cho phân trộn trừ mùa đông. Chú ý không tưới quá nhiều nước vì sẽ gây thối rễ. Bón phân hàng tháng vào mùa sinh trưởng. Sang chậu vài năm một lần.

Mẹo trồng cây

Cây mới dễ dàng được nhân giống vào mùa xuân bằng phương pháp chiết cành (xem tại đây).

Cỗ máy lọc không khí đến từ thiên nhiên

Cây Trầu Bà Vàng có lợi rất lớn trong việc loại bỏ các chất độc và hóa chất như formaldehyde, xylene và benzen khỏi không khí (xem thêm Chất làm mát không khí tự nhiên).

Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper
Cây Trầu Bà Vàng (Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper).
Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper
Cây Trầu Bà Vàng (Devil’s ivy Epipremnum aureum aka golden pothos, silver vine, scindapsus, Ceylon creeper).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon