[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Candelabra plant

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • SUCCULENT
 • Candelabra plant
 • Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia

Candelabra plant is actually a combination of two plants (Euphorbia lactea and E. neriifolia) grafted together to create this brain-like habit. Such striking, sculptural plants – more cactus-like than succulent in appearance – have modified stems (as opposed to the modified leaves of cacti) that have developed into thorns.

 • Family: Euphorbiaceae
 • Temperature: 10–30°C/50–86°F
 • Light: Bright/indirect light
 • Water: Allow compost to dry out between watering in the growing season
 • Height and spread: Up to 90x60cm/36x24in

WHERE TO GROW

A south-facing windowsill suits this weird-looking plant, but protect it from midday rays in the height of summer.

HOW TO GROW

Grow in a coarse, free-draining cactus compost mix so that water can drain away freely; never leave plants sitting in water. In winter, keep the compost almost dry. Feed monthly during active growth.

GROWING TIP

The lower graft occasionally suckers; this can be removed (see here) or be left, depending on your preference.

SKIN IRRITANT

All Euphorbia contain white, milky sap, which is painfully irritating to the skin, so handle plants with care and wear gloves – you will also avoid their nasty thorns. Keep children and pets away.

OTHER NOTABLE SPECIES

 • Euphorbia tirucalli (cactus pencil) is like a miniature tree, with slender, smooth, green branches. Tiny leaves sprout on new stems but are soon shed.
 • Euphorbia trigona (African milk tree) has spiny, upright, cactus-like stems with small, green leaves sprouting attractively from the tips.
Candelabra plant Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia
Candelabra plant Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia


Tiếng Việt

Xương rồng Vạn Lý Tường Thành có tên khoa học là:

 • SUCCULENT
 • Candelabra plant
 • Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia

Xương rồng Vạn Lý Tường Thành thực chất là sự kết hợp của hai loại cây (Euphorbia lactea và E. neriifolia). Những cây nổi bật như vậy – giống xương rồng hơn là loài cây mọng nước – có thân đã biến đổi (trái ngược với lá biến đổi của xương rồng) đã phát triển thành gai.

 • Họ: Euphorbiaceae
 • Nhiệt độ: 10–30°C/50–86°F
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Để phân trộn khô ráo giữa những lần tưới nước vào mùa sinh trưởng
 • Chiều cao và chiều rộng: Up to 90x60cm/36x24in

Nơi trồng thích hợp

Bệ cửa sổ quay mặt về hướng Nam phù hợp với loại cây có hình dáng kỳ lạ này. Nhưng hãy bảo vệ nó khỏi những tia nắng chói chang giữa trưa vào mùa hè.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng trong hỗn hợp phân trộn xương rồng dễ thoát nước. Không bao giờ để cây úng nước. Vào mùa đông, giữ cho phân trộn gần như khô ráo. Bón phân hàng tháng trong quá trình tăng trưởng mạnh.

Mẹo trồng cây

Các mắt cây ở phía dưới thỉnh thoảng đâm chồi non. Bạn có thể loại bỏ chúng (xem tại đây) hoặc để lại, tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Gây bỏng da

Tất cả các loài Euphorbia đều chứa nhựa cây màu trắng sữa, gây đau rát cho da, vì vậy hãy xử lý cây cẩn thận và đeo găng tay – bạn cũng sẽ tránh được những chiếc gai khó chịu của chúng. Tránh xa trẻ em và vật nuôi.

Những loài cây khác

 • Cây Bút Chì (cactus pencil) giống như một cái cây thu nhỏ, với những cành mảnh mai, xanh mượt. Những chiếc lá nhỏ mọc trên thân mới nhưng sớm rụng.
 • Chi Đại Kích (African milk tree) có gai, mọc thẳng, thân giống cây xương rồng với những chiếc lá nhỏ màu xanh lá cây mọc ra từ ngọn rất hấp dẫn.
Candelabra plant Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia
Xương rồng Vạn Lý Tường Thành (Candelabra plant Euphorbia lactea ‘Cristata’ aka cactus euphorbia).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon