[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Barbados aloe

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • Barbados aloe
 • Aloe vera aka Curaçao aloe

Barbados aloes are tough plants, making them brilliantly undemanding and easy to look after. Their rosettes of spiky, fleshy leaves provide architectural interest and, if growing well, striking flower spikes of yellow blooms are borne in summer. Their plump leaves contain a translucent gel that soothes sore, irritated or burnt skin; to access it, just snip off a leaf (see here). Partridge breast aloe (A. variegata) is lovely, too, with blotchy, stripy leaves.

 • Family: Aloeceae
 • Temperature: 8–27°C/46–80°F
 • Light: Bright, sunny, indirect light
 • Water: Sparingly
 • Height and spread: 60x60cm/24x24in

WHERE TO GROW

The fleshy leaves are used to arid conditions so a warm, sunny, even south-facing windowsill above a radiator suits Barbados aloe well.

HOW TO GROW

Grow in a free-draining, 50:50 mix of potting compost and grit, perlite or sand. Water well and then allow the compost to almost dry out before watering again. Over winter, reduce watering to just once a month. Feed a couple of times in the growing season.

GROWING TIP

Move plants outside in summer. The fresh air will give them a boost.

AIR FRESHENER

Barbados aloe is one of the top plants for purifying the air in your home, absorbing benzene and formaldehyde (see also Natural air fresheners).

Barbados aloe Aloe vera aka Curacao aloe
Barbados aloe Aloe vera aka Curacao aloe

Tiếng Việt

 • Cây Nha Đam (Barbados aloe)
 • Cây Lô Hội (Aloe vera aka Curaçao aloe)

Lô Hội là loài thực vật cứng cáp, chúng phát triển đẹp “không tỳ vết” và rất dễ chăm sóc. Phần trung tâm của những chiếc lá có gai, mọng nước của chúng mang tới kiến trúc thú vị cho người xem. Nếu phát triển tốt, những chùm hoa màu vàng nổi bật sẽ “chào đời” vào mùa hè. Những chiếc lá đầy đặn của chúng có chứa một chất gel trong suốt giúp làm dịu da bị tổn thương, bị kích ứng hoặc bị cháy nắng. Để sử dụng nó, chỉ cần cắt một chiếc lá (xem tại đây). Lô Hội Partridge breast (A. variegata) cũng rất đáng yêu, với những chiếc lá màu loang lổ, đốm màu.

 • Họ: Aloeceae
 • Nhiệt độ: 8–27°C
 • Ánh sáng: Ánh sáng không trực tiếp
 • Tưới nước: Tưới ít
 • Chiều cao và chiều rộng: 60x60cm/24x24in

Nơi trồng thích hợp

Các lá mọng nước đã quen với điều kiện khô cằn. Vì thế, một bậu cửa sổ ấm áp, đầy nắng, thậm chí quay mặt về hướng Nam phía trên bộ tản nhiệt rất phù hợp với Lô Hội Barbados.

Làm sao để trồng cho đúng cách?

Trồng trong một hỗn hợp trong bầu với tỉ lệ 50:50 gồm phân trộn và đá mạt, đá trân châu hoặc cát. Sau đó, tưới nước rồi để cho phân khô gần hết rồi mới tưới lại. Qua mùa đông, giảm lượt tưới nước xuống chỉ một lần một tháng. Bón phân một vài lần trong mùa sinh trưởng.

Mẹo trồng cây

Di chuyển cây ra ngoài trời vào mùa hè. Không khí trong lành sẽ thúc đẩy chúng phát triển.

Thiết bị lọc không khí

Cây Lô Hội Barbados là một trong những loại cây hàng đầu giúp thanh lọc không khí trong nhà, hấp thụ benzen và formaldehyde (xem thêm Chất làm mát không khí tự nhiên).

Barbados aloe Aloe vera aka Curacao aloe
Cây Lô Hội (Barbados aloe Aloe vera aka Curacao aloe).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon