[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Chili Pepper Plant (Capsicum annuum)

 • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn) 
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201)
 • Dịch: Huyền Nguyễn

English

• Capsicum annuum •

Chili pepper plants are not only a treat to have at your culinary fingertips, they are also a decorative houseplant to brighten up your kitchen. Most indoor chili plants are dwarf varieties, so they grow smaller in scale than their outdoor counterparts. The ornamental plant comes in a variety of cultivars with the peppers growing in varying shades of red, orange, yel- low, purple, black, and white. All fruits are edible but tend to be hot and spicy. Keep temperatures between 70 ̊ and 80 ̊F / 21 ̊ and 26 ̊C during the day and 55 ̊ and 65 ̊F / 13 ̊ and 18 ̊C at night.

Step-by-step care

 • SOIL: Use good-quality all-purpose potting mix, or make your own mixture of one-half peat moss with one-half perlite or vermiculite.
 • LIGHT: Place the chili plant in full sun for at least six hours a day. Lack of bright light will result in narrower stems and fewer peppers.
 • WATER: Thoroughly soak the soil until water drips from the drainage holes.If the saucer under the pot fills with water, empty it. Don’t water again until the soil is slightly dry to the touch.
 • FERTILIZER: Feed with a balanced houseplant fertilizer twice a month during spring and summer. Stop feeding when the plant is finished producing fruit.

TIP: For a more bushy appearance, trim some stems back to encourage new growth. To harvest peppers, cut stems just above the fruit.


Tiếng Việt

• Cây Ớt – Capsicum annuum •

Cây Ớt (Chili pepper plants) không chỉ là một món ăn cần có để phục vụ việc nấu nướng của bạn, chúng còn là một loại cây trang trí, làm bừng sáng căn bếp của bạn. Hầu hết các cây Ớt trong nhà là các giống lùn, vì vậy có kích thước nhỏ hơn so với các cây ngoài trời. Cây Ớt cảnh có nhiều giống khác nhau với trái có các màu sắc khác nhau như đỏ, cam, vàng nhạt, tím, đen và trắng. Tất cả các loại trái này đều có thể ăn được nhưng thường cay và nóng. Trồng cây trong môi trường có nhiệt độ từ 70 đến 80 F (21 ̊ và 26 C) vào ban ngày và 55 ̊ và 65 ̊F (13 ̊ – 18 ̊C) vào ban đêm.

Chăm sóc từng bước

 • ĐẤT: Sử dụng hỗn hợp bầu đa năng chất lượng tốt hoặc tự làm hỗn hợp với tỉ lệ 1/2 rêu than bùn với 1/2 đá trân châu hoặc đá vermiculite.
 • ÁNH SÁNG: Đặt cây Ớt ở nơi có ánh nắng trực tiếp ít nhất sáu giờ một ngày. Thiếu ánh sáng sẽ khiến thân cây gầy và ít quả hơn.
 • NƯỚC: Ngâm kỹ đất cho đến khi nước chảy ra từ các lỗ thoát nước. Nếu đĩa dưới chậu đầy nước, hãy đổ hết nước đi. Không tưới lại cho đến khi đất hơi khô.
 • PHÂN BÓN: Bón phân cân đối cho cây trồng mỗi tháng hai lần vào mùa xuân và mùa hè. Ngừng bón phân khi cây không ra quả nữa.

MẸO: Để cây trông rậm rạp hơn, hãy cắt tỉa một số nhánh cây để khuyến khích cây phát triển các nhánh mới. Để thu hoạch Ớt, hãy cắt cuống ngay trên quả.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon