[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): ‘LITTLE HOPE’ PHILODENDRON (Thaumatophyllum bipinnatifidum ‘Little Hope’, trước là Philodendron bipinnatifidum)

  • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối)
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

English

Botanical Name

  • Thaumatophyllum bipinnatifidum ‘Little Hope’ (formerly Philodendron bipinnatifidum)

Do you love the look of the huge split-leaf philodendron (Thaumatophyllum selloum, formerly Philodendron selloum) or the swiss cheese plant (Monstera deliciosa) but don’t have the room for such an imposing plant? The ‘Little Hope’ philodendron may be right for you. It has the split-leaf philodendron look but is easy to care for and small enough to fit in a small apartment or home.

Light

As with many philodendrons, this plant will tolerate low light well. Medium light would be preferable, but it is a versatile plant and adapts well to its situation.

Water

Keep the potting medium evenly moist, letting the top couple of inches dry out before watering again. The amount of light the plant receives will be important when deciding how much water it needs.

Size

It will grow to less than 2 feet and may be 3 feet around at maturity. In comparison to the regular split-leaf, it is considered a dwarf plant.

Pet Safety

Toxic to pets.


Tiếng Việt

Tên thực vật

  • Thaumatophyllum bipinnatifidum ‘Little Hope’ (trước đây là Philodendron bipinnatifidum)

Bạn có thích vẻ ngoài của cây philodendron lá chẻ to lớn (Thaumatophyllum selloum, trước đây là Philodendron selloum) hoặc cây Trầu Bà Lá Xẻ (Monstera deliciosa) nhưng không có chỗ cho một loại cây hùng vĩ như vậy? Philodendron ‘Little Hope’ có thể phù hợp với bạn. Nó có vẻ ngoài giống philodendron lá chẻ nhưng rất dễ chăm sóc và đủ nhỏ để phù hợp với một căn hộ hoặc nhà nhỏ.

Ánh sáng

Cũng như nhiều loài philodendron, loài cây này chịu được ánh sáng yếu tốt. Ánh sáng trung bình sẽ thích hợp hơn, nhưng nó là một loại cây đa năng và thích nghi tốt với hoàn cảnh của nó.

Nước

Giữ ẩm đều cho bầu đất, để vài inch trên cùng khô trước khi tưới lại. Lượng ánh sáng mà cây nhận được sẽ rất quan trọng khi quyết định lượng nước mà cây cần.

Kích thước

Nó sẽ phát triển nhỏ hơn 2 feet và có thể dài khoảng 3 feet khi trưởng thành. So với loại lá chẻ thông thường, nó được coi là một loại cây lùn.

An toàn cho thú cưng

Độc đối với vật nuôi.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon