Chùm ảnh về viện bảo tàng Pacific Bonsai Museum, Hoa Kỳ

Chùm ảnh về viện bảo tàng Pacific Bonsai Museum, Hoa Kỳ
Đánh giá

Nguồn ảnh: Pacific Bonsai Museum

pbm_lab_3_20190817146

Hai cây mọng nước (succulents) mà Ryan Neil đang cân nhắc cho giá, chậu Heitzman, hình ảnh combo chụp từ trên xuống

pbm_lab_3_20190817041

Bên trong nhà Foutleroy của George Suyama Faia.

pbm_lab_3_20190817072

Ryan Neil đang mô tả cây Thông Bonsai của mình cho nhữg người tham gia buổi chia sẻ.

pbm_lab_3_20190817037

Ryan Neil và cây Thông Bonsai với chậu cây của Ron Lang.

pbm_lab_3_20190817101

Heitzman giới thiệu đế bày tại buổi chia sẻ

pbm_lab_3_20190817116

Người tham gia thảo luận cùng các nghệ sĩ

pbm_lab_3_20190817031

George Suyama, Faia và AArin Packard.

pbm_lab_3_20190817120

Công tác hoàn thiện tại nhà Fautleroy House.

pbm_lab_3_20190817128Tiết 3 được chuyển vào Junsei House để thảo luận tiếp.

pbm_lab2_20190406-82Các nghệ sĩ Ryan Neil, Ron Lang và Austin Heitzman mở đầu tiết 2

pbm_lab2_20190406-87Austin Heitzman giới thiệu các tác phẩm

pbm_lab2_20190406-101Một số tác phẩm chân kệ

pbm_lab2_20190406-110Ron Lang giới thiệu tác phẩm của ông

pbm_lab2_20190406-124Ryan Neil bắt đầu phần hướng dẫn sang chậu (Repotting) cho cây Thông Limber (Limber Pine, Pinus Flexilus)

pbm_lab2_20190406-132“Tôi chưa từng nhìn thấy rễ mọc như vậy trong nhiều năm làm Bonsai của mình” Ryan Neil chia sẻ khi anh ấy bắt đầu sang chậu.

pbm_lab2_20190406-135Ron Lang bắt đầu thảo luận về 2 chậu cây mà ông làm dành cho cây Thông Limber của Ryan Neil

pbm_lab2_20190406-159Thêm sự trợ giúp để hoàn thành việc sang chậu và cố định trong khi khán giả ngồi theo dõi.

pbm_lab2_20190406-166Tiến trình sang chậu, ảnh chụp từ trên cao

pbm_lab2_20190406-208Ryan Neil tưới đẫm nước cho cây Thông Limber (Limber Pine) trong chậu của Ron Lang

pbm_lab2_20190406-42Aarin Packard trò chuyện cùng Ryan Neil

pbm_lab_20180804_472

pbm_lab_20180804_111

LAB-6

LAB-7

LAB-9

LAB

IMG_1502

The Grigg’s House là căn nhà đầu tiên được thiết kế bởi Frank LLoyd Wright ở Washington và nó làm phòng Lab.

pbm_lab_20180804_434Kevin Nute, giáo sư thiết kế đại học Orgen và chủ tich học bổng Wright giới thiếu về sự ảnh hưởng của Nhật Bản trong cuộc đời và tác phẩm của Wright.

pbm_lab_20180804_066Ryan Neil

pbm_lab_20180804_522Ron Lang

pbm_lab_20180804_566

pbm_lab_20180804_604

pbm_lab_20180804_725

0988110300
chat-active-icon
blank