Chùm ảnh: Bonsai mùa đông – Walter Pall

Chùm ảnh: Bonsai mùa đông – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: Walter-pall-bonsai – Walter Pall (18/02/2007)

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (14/10/2019)

  1. Cây Du Châu Á (Asian elm, Ulmus foraminifera) 22 cm, chậu của Petra Tomlinson
  2. Zelkova, 35 cm, chậu của Derek Aspinall. Cả 2 cây đều không còn là của tôi nữa. Tôi thăm chúng mỗi năm một lần khi tôi có việc phải xử lý cùng chúng.
  3. Vân Sam Na Uy (European spruce, Picea abies) – 65 cm, chậu Trung Quốc (China)

blank

blank

blank

 

0988110300
chat-active-icon
blank