Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes một số cây Bonsai hiếm – Walter Pall

Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes một số cây Bonsai hiếm – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007)

  • 1) Một cây Lý Chua (Lý Gai, Currant, Ribes) dạng tự nhiên từ Alps – cao 26cm
  • 2) Cây Hạt Phỉ (Hazelnut, Corylus avellana) – cao 25 cm
  • 3) Cây Dâu Tằm Trắng (White mulberrry, Morus alba) – 20 cm
  • 4) Cây Kim Ngân Hoa Dại (Wild honeysuckle, Lonicera xylostemum) – 30 cm
  • 5) Cây Linh Trưởng Châu Âu (European euonymus, Euonymus European) – 30 cm

Trả lời

0988110300
chat-active-icon