Thư mục: Họ Pteridaceae

Maidenhair Fern – Dương Xỉ Tóc Thần Vệ Nữ: Chăm sóc không hề dễ dàng

Biên tập: Dũng Cá Xinh (17/01/2022) Ảnh: houseplantjournal.com Maidenhair Fern – Dương Xỉ Tóc Thần Vệ Nữ là tên gọi chung cho một số loài trong chi Adiantum (chi Tóc Thần). Nó được xếp chung với một số loài cây trong nhà với những danh xưng “diva khó tính” “cây õng ẹo” “cây cực kỳ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Actiniopteris bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hemionitis bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pteris (Chi Chân Xỉ, Dương Xỉ Bàn Đạp) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pellaea bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – EYELASH FERN (Actiniopteris radiata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English YELASH FERN BOTANICAL NAME Actiniopteris radiata This small, unusual fern is like no fern you’ve ever seen before.The fronds are fan-shaped and cut into thin sections. In nature, it grows in arid climates (compared to most ferns), so it needs to be kept drier than […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – HEART FERN, TONGUE FERN (Hemionitis arifolia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English EART FERN, TONGUE FERN BOTANICAL NAME Hemionitis arifolia The endearing heart-shaped leaves of this fern rise up on wiry, dark brown stems.The fertile fronds grow on long stems, whereas the same-shaped, non-fertile fronds are closer to the potting medium on shorter stems.The look of this […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MAIDENHAIR FERN (Adiantum)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MAIDENHAIR FERN BOTANICAL NAME Adiantum These delicate, airy ferns are one of the most beautiful of all ferns.The small leaflets on the fronds are fan-shaped with scalloped edges. The leaflets are thin and small, which is the reason they need such high humidity. If a […]

0988110300
chat-active-icon