Thư mục: Chi Actiniopteris

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Actiniopteris bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – EYELASH FERN (Actiniopteris radiata)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English YELASH FERN BOTANICAL NAME Actiniopteris radiata This small, unusual fern is like no fern you’ve ever seen before.The fronds are fan-shaped and cut into thin sections. In nature, it grows in arid climates (compared to most ferns), so it needs to be kept drier than […]

0988110300
chat-active-icon