Thư mục: Chi Hemionitis

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hemionitis bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – HEART FERN, TONGUE FERN (Hemionitis arifolia)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English EART FERN, TONGUE FERN BOTANICAL NAME Hemionitis arifolia The endearing heart-shaped leaves of this fern rise up on wiry, dark brown stems.The fertile fronds grow on long stems, whereas the same-shaped, non-fertile fronds are closer to the potting medium on shorter stems.The look of this […]

0988110300
chat-active-icon