Thư mục: Chi Astilbe

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Astilbe bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Astilbe: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Perennial Spiraea (Astilbe x arendsii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Perennial Spiraea: Astilbe x arendsii Astilbes are hardy herbaceous perennials, sometimes encouraged in garden centers to flower indoors for about a month during late winter and […]

0988110300
chat-active-icon