Thư mục: Chi Cotyledon

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Pig’s Ears (Cotyledon orbiculata)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Pig’s Ears: Cotyledon orbiculata Succulent, evergreen, shrubby plant with branching stems and large, gray-green leaves, 5in (13cm) long and 2–3in (5–7.5cm) wide, with red edges. It […]

Cotyledon Tomentosa (Bear Paw): Loài Sen Đá có hình dạng như Vuốt Gấu

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_485/at%2Fnews-culture%2F2020-06%2Fshutterstock_1119347243

Loại cây mọng nước nhỏ bé đáng yêu này đang cố cho bạn biết rằng nó cần được quan tâm. Được mệnh danh là “Bear Paw” (vuốt gấu – chân/tay gấu) mọng nước, những chiếc lá có móng vuốt mờ của nó trông như thể cây đang cố gắng đưa tay ra giúp đỡ hoặc […]

0988110300
chat-active-icon