Thư mục: Chi Soleirolia (Helxine, Parietaria)

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Soleirolia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – BABY’S TEARS, MIND-YOUR-OWN-BUSINESS (Soleirolia soleirolii)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English BEEFSTEAK BEGONIA BOTANICAL NAME Begonia erythrophylla The beefsteak begonia is a plant your grandparents may have had. It is an older variety, but beautiful. This is an example of a rhizomatous begonia and it, like others in that group, have thick, succulent stems that grow over […]

0988110300
chat-active-icon