Thư mục: Chi Nidularium

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nidularium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Nidularium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Blushing Bromeliad (Nidularium fulgens)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Blushing Bromeliad: Nidularium fulgens Stemless bromeliad with shiny, light-green arching leaves that form an urn at their base. The impressive flower is formed of red bracts […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Bird’s Nest Bromeliad (Nidularium innocentii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Bird’s Nest Bromeliad: Nidularium innocentii This urn-forming bromeliad has a large rosette of finely tooth-edged, strap-like, glossy-surfaced, brownish-green leaves with metallic-purple undersides. During summer, a short […]

0988110300
chat-active-icon