Thư mục: Chi Abutilon – Chi Cối Xay

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Abutilon (Chi Cối Xay) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Abutilon: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Abutilons (chi Abutilon, chi Cối Xay)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English I wish that I could claim that it’s all domestic bliss. But no. Some plants categorically refuse my most ardent affection and concerted attention. I try. I fuss. I […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Flowering maple (Abutilon × hybridum)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Flowering maple (Abutilon ×hybridum) is a fast-growing, broadleaf evergreen shrub with long twiggy stems that bend and arch under the weight of the flowers. It acquired its common name because the leaves have the same shape as maple leaves and because it has pretty flow- ers. […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Abutilon species (Flowering maple)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Maple-shaped leaves and slightly waxy-looking, bell-shaped flowers characterize this beautiful but rather delicate houseplant. During its summer flowering, it needs daily watering, frequent spraying […]

0988110300
chat-active-icon