Thư mục: Chi Pachira – Chi Thắt Bím

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – MONEY TREE: Pachira aquatica

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Wouldn’t it be nice if a plant could grow money? You can own a money tree, but unfortunately, you shouldn’t expect any money to appear. As the word aquaticain […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MONEY TREE, GUIANA CHESTNUT (Pachira aquatica)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MONEY TREE, GUIANA CHESTNUT BOTANICAL NAME Pachira aquatica This popular plant has taken the last decade by storm.The feng shui movement brought pachira to the forefront, as it is purported to bring good luck.The plant is usually sold with a braided trunk and the five to […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pachira (chi Thắt Bím) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Pachira: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) – Phần 02 – Money Tree (Pachira aquatica)

Nguồn: [Ebook] New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 01/2022) Dịch: Team Codai.net  English Money Tree A money tree (Pachira aquatica) is typically raised by braiding four young stems together. This is done primarily because one stem would look rather […]

0988110300
chat-active-icon