Thư mục: Bộ Malpighiales – Bộ Sơ ri

[Wikicare] Viola hederacea (Native Violet, Bạch Tử Hoa): Giới thiệu, chăm sóc và nhân giống

Giới thiệu Viola hederacea Mô tả khoa học Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật) Clade (Nhánh): Tracheophytes (Nhánh Thài Lài) Clade (Nhánh): Angiosperms (Nhánh thực vật có hoa) Clade (Nhánh): Eudicots (Nhánh thực vật có hai lá mầm thực sự) Clade (Nhánh): Rosids (Nhánh hoa Hồng) Order (Bộ): Malpighiales (Bộ Sơ Ri) Family (Họ): Violaceae (Họ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Turnera (Chi Đông Hầu) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Breynia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – CROWN OF THORNS (Euphorbia milii)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English CROWN OF THORNS BOTANICAL NAME Euphorbia milii Though this plant has many spines, it is not a cactus; it’s a succulent member of the spurge family.The spines may be hard to see as they are hidden by many oblong leaves.The common name comes from the fanciful […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CROTON, JOSEPH’S COAT (Codiaeum variegatum ‘Picasso’s Paintbrush’)

Top 16 Cây trồng trong nhà Cây Vàng Bạc, Cây Cô Tòng Lá Xoắn, Croton, Joseph's Coat plant, Codiaeum

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English CROTON, JOSEPH’S COAT BOTANICAL NAME Codiaeum variegatum ‘Picasso’s Paintbrush’ The colorful leaves of this plant are unbeatable. Hot, vibrant colors of red, orange, and yellow are the main colors on the dark-green leaves.The shapes of the leaves are also variable: thin and wispy to dangling […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – DEVIL’S BACKBONE, RICK RACK PLANT, RED BIRD FLOWER (Pedilanthus tithymaloides)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English DEVIL’S BACKBONE, RICK RACK PLANT, RED BIRD FLOWER BOTANICAL NAME Pedilanthus tithymaloides The stems of this plant are its main attraction. They zigzag back and forth like rickrack, thus the common name, adding to the beauty of this plant. LIGHT PREFERENCE Give your rick rack […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – EUPHORBIA DECARYIVAR. DECARYI

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English EUPHORBIA DECARYIVAR. DECARYI The leaves on this small, spreading succulent have edges that resemble fluted piecrusts. The diminutive size of this small Madagascar species makes it perfect for a bright windowsill. Tiny flowers form at the ends of the stems and are a peachy color. […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STICKS ON FIRE, PENCIL CACTUS (Euphorbia tirucalli)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STICKS ON FIRE, PENCIL CACTUS BOTANICAL NAME Euphorbia tirucalli The all-green version of this succulent plant is called “pencil cactus” as its stems are approximately the size and shape of pencils.The cactus part is a mystery as it is a succulent member of the spurge family […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SNOW BUSH (Breynia disticha roseopicta)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SNOW BUSH BOTANICAL NAME Breynia disticha roseo-picta The highly variegated leaves of this plant are mottled with white-and-pink splotches; the pink color is most concentrated in the tips of the branches, making it seem as if they have flowers.The white variegation gives the effect that […]

0988110300
chat-active-icon