Thư mục: Chi Sinningia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sinningia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Sinningia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cardinal Flower (Sinningia cardinalis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Cardinal Flower: Sinningia cardinalis Earlier known as Rechsteineria cardinalis and Gesneria cardinalis, this tuberous-rooted plant has spectacular, hooded, bright scarlet flowers with paler throats. They are […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Brazilian Gloxinia, Florist’s Gloxinia, Gloxinia, Violet Slipper Gloxinia (Sinningia speciosa)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Brazilian Gloxinia, Florist’s Gloxinia, Gloxinia, Violet Slipper Gloxinia: Sinningia speciosa Earlier known as Gloxinia speciosa, this tuberous-rooted plant has fleshy, velvety, almost stemless, large, oblong, dark-green […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Gloxinia (Sinningia speciosa)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH Spectacular flowers, in eye-catching colors and as velvety soft as a horse’s nose, almost guaran- tee impulse purchases of gloxinia (Sinningia speciosa). How could anyone pass this houseplant up when it is in full gorgeous bloom? Gloxinias strongly resemble their cousins, African violets, except that […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Sinningia speciosa (Gloxinia)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English One of the most beautiful of summer plants, the gloxinia can, with a little care and attention, be cultivated for more than a season. […]

0988110300
chat-active-icon