Thư mục: Chi Achimenes

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Achimenes bằng hình ảnh

  Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Cupid’s bow (Achimenes erecta)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Achimenes erecta with bright red flowers and A. longiflora with big blue flowers are two of the main species used to create the Cupid’s bow hybrids. This is another large group of house- plants with a pronounced dormant period. In winter the whole plant goes […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cupid’s Bower, Hot Water Plant, Monkey-Faced Pansy, Mother’s Tears, Widow’s Tears (Achimenes hybrids)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Flowering Potted Plants FLOWERING POTTED PLANTS are the most widely grown of all indoor plants. Each year vast numbers are bought when their colorful display begins, […]

0988110300
chat-active-icon