Thư mục: Chi Thunbergia – Chi Cát Đằng

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Thunbergia (chi Cát Đằng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Thunbergia (chi Cát Đằng): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Black-Eyed Susan Vine (Thunbergia alata)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Black-Eyed Susan Vine: Thunbergia alata Well-known climbing garden plant in temperate climates but also superb indoors for creating a colorful screen. During summer, it has white, […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Thunbergia erecta (Bush clock vine)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Deep sky blue distinctive flowers adorn this shrub from tropical Africa. Beautiful, solitary beII-shaped blossoms with slightly swollen golden yellow throats appear where the […]

0988110300
chat-active-icon