Thư mục: Họ Apocynaceae – Họ La Bố Ma

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Huernia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pachypodium bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stapelia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Adenium bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – VARIEGATED WAX VINE, WAX FLOWER (Hoya carnosa ‘Tricolor’)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English VARIEGATED WAX VINE, WAX FLOWER BOTANICAL NAME Hoya carnosa ‘Tricolor’ The hoya flowers, when they appear, are gorgeous and look unreal, thus the wax flower name.The green leaves have white- and-pink edges.They are easily found to purchase and easy to grow. LIGHT PREFERENCE If you […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – LIFESAVER PLANT (Huernia zebrina)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English LIFESAVER PLANT BOTANICAL NAME Huernia zebrina A unique flower gives rise to the name lifesaver plant.The center of the flower does look like a shiny, burgundy inner tube or lifesaver. It’s a succulent, easy to grow and bloom in a bright light. LIGHT PREFERENCE A […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NARROW LEAF WAX VINE (Hoya kentiana)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English NARROW LEAF WAX VINE BOTANICAL NAME Hoya kentiana The skinny leaves of this hoya cascade over the rim of the pot, making it a perfect small hanging-basket candidate. If it has enough light, it may produce clusters of dark pink flowers. LIGHT PREFERENCE A bright […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MADAGASCAR PALM (Pachypodium lamerei)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MADAGASCAR PALM BOTANICAL NAME Pachypodium lamerei The Madagascar palm is a succulent with spines.The leaves mostly grow on the top of the stem, giving it a palm-like look. The stem has a silver color, further adding to its beauty. LIGHT PREFERENCE Give this plant as […]

0988110300
chat-active-icon