Thư mục: Chi Huernia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Huernia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – LIFESAVER PLANT (Huernia zebrina)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English LIFESAVER PLANT BOTANICAL NAME Huernia zebrina A unique flower gives rise to the name lifesaver plant.The center of the flower does look like a shiny, burgundy inner tube or lifesaver. It’s a succulent, easy to grow and bloom in a bright light. LIGHT PREFERENCE A […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Huernia primulina (Dragon flower, Carrion flower)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The yellow flower of Huernia primulina forms a perfect 5-point star that looks arresting amidst the plant’s sharp-toothed columnar stems. The stems are short […]

0988110300
chat-active-icon