Thư mục: Chi Stapelia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Stapelia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CARRION FLOWER, STARFISH FLOWER (Stapelia variegata (syn. Orbea variegata))

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English CARRION FLOWER, STARFISH FLOWER BOTANICAL NAME Stapelia variegata (syn. Orbea variegata) The four-sided, leafless stems of this succulent are attractive and covered with prickly points on their edges. The “star” of the show, though, is the flower that appears, if grown in enough light. It’s a […]

0988110300
chat-active-icon