Thư mục: Chi Dioscorea – Chi Củ Nâu

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Dioscorea elephantipes (Elephant’s foot)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English This in triguing plant’s main attraction is its large corky stem base, which gives the plant its common name, elephant’s foot. A vine with […]

0988110300
chat-active-icon