Thư mục: Chi Glottiphyllum

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Glottiphyllum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Glottiphyllum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Tongueleaf (Glottiphyllum linguiforme)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Tongueleaf: Glottiphyllum linguiforme Succulent with thick, tongue-like, shiny green leaves about 2in (5cm) long. In autumn and early winter, it bears golden-yellow flowers that open on […]

0988110300
chat-active-icon