Thư mục: Chi Heliotropium – Chi Vòi Voi

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Heliotropium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Heliotropium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Heliotrope (chi Heliotropium, chi Vòi Voi)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English HELIOTROPE SUMMER IS A series of sensations. Summer is sticky skin and beating sun streaming through the panes. It’s the breeze from open windows. Summer is serenaded by […]

0988110300
chat-active-icon