Thư mục: Chi Gynura – Chi Kim Thất

Tra cứu tên khoa học của các cây thuộc chi Gynura bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây thuộc chi Gynura tương ứng. Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PURPLE PASSION PLANT, VELVET PLANT (Gynura aurantiaca)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PURPLE PASSION PLANT, VELVET PLANT BOTANICAL NAME Gynura aurantiaca The fuzzy hairs on this plant are its most endearing feature.The bright orange flowers are also endearing, but their smell is not. These vines can be cut back to keep them compact or allowed to wander […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Purple passion plant (Gynura aurantiaca, Gynura procumbens)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH Purple passion plant is a hybrid of two closely related species, Gynura aurantiaca and Gynura procumbens. Velvety soft amethyst-purple hairs cover the new growth and the dark green stems, and when the sun lights them up, this house- plant really stands out. It’s a fast-growing ever- […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Gynura aurantiaca (Velvet plant, Purple passion vine)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English aaaa Tiếng Việt  bbb

0988110300
chat-active-icon