Thư mục: Phân họ Asteroideae – Phân họ Cúc

Tra cứu tên khoa học của các cây thuộc chi Gynura bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây thuộc chi Gynura tương ứng. Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – STRING OF PEARLS (Senecio rowleyanus)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English STRING OF PEARLS BOTANICAL NAME Senecio rowleyanus This adorable vine should be called “string of peas” instead, but if you could picture the little succulent leaves being white, it would undoubtedly resemble a strand of pearls. The succulent, round beads are the modified leaves: these […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PURPLE PASSION PLANT, VELVET PLANT (Gynura aurantiaca)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PURPLE PASSION PLANT, VELVET PLANT BOTANICAL NAME Gynura aurantiaca The fuzzy hairs on this plant are its most endearing feature.The bright orange flowers are also endearing, but their smell is not. These vines can be cut back to keep them compact or allowed to wander […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Crossostephium bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Crossostephium: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chrysanthemum (Chi Dendranthema, Chi Cúc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Chrysanthemum (chi Cúc): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Culinary Herbs (Thảo mộc gia vị) 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH What a delight it is to harvest fresh herbs from pots lining your kitchen windowsills. No won- der then that so many people grow certain herbs as houseplants, even if only as temporary ones. All, including many scented-leaf gerani- ums (page 96), have scented, aromatic […]

[Ebook Việt Hoá] Healing houseplants (Michelle Polk) (Cây chữa bệnh trồng trong nhà): Chương 10 – Calendula (Chi Cúc Xu Xi)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Healing houseplants (Michelle Polk) (Cây chữa bệnh trồng trong nhà) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Calendula officinalis Also known as pot marigolds, calendula plants are beautiful, edible flowers that are reliable and easy to grow. However, don’t get them confused with the common marigold, as they are […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Blue Chalk Sticks (Senecio mandraliscae)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Senecio mandraliscae • Blue chalk sticks are a popular, easy-to-grow […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – String of Pearls (Senecio rowleyanus)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Senecio rowleyanus • The string of pearls plant, also known […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Senecio

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   Before you break into a cold sweat, there is an easy shortcut for identifying some of the simpler senecios to host indoors: Seek out […]

0988110300
chat-active-icon