Thư mục: Tông Phoeniceae

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Canary Date Palm, Canary Island Date, Canary Palm (Phoenix canariensis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Canary Date Palm, Canary Island Date, Canary Palm: Phoenix canariensis This feather-type palm has arching stems bearing stiff, straight, narrow leaflets. Height: 4–6ft (1.2–1.8m) Spread: 3–5ft […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Miniature Date Palm, Pygmy Date Palm, Roebelin Palm (Phoenix roebelenii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Miniature Date Palm, Pygmy Date Palm, Roebelin Palm: Phoenix roebelenii This almost stemless, feather-type palm has dark-green leaves formed of many narrow leaflets. These create a […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Pygmy date palm (Phoenix roebelenii)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Pygmy date palm (Phoenix roebelenii) is grown everywhere as an ornamental in the interiorscaping of public buildings and as a house-plant in private homes, where it reaches only about 3 feet in height. The plant’s stout little stems are encased in fibrous brown leaf bases […]

0988110300
chat-active-icon