Thư mục: Chi Vinca – Chi Dừa Cạn Châu Âu

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Vinca bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Vinca: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Phoenix (Chi Chà Là): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

0988110300
chat-active-icon