Thư mục: Tông Caryoteae – Tông Móc

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Caryota (chi Móc) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Caryota: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Burmese Fishtail Palm, Clustered Fishtail Palm, Fishtail Palm, Tufted Fishtail Palm (Caryota mitis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Palms and Cycads PALMS introduce a restful, stately aura to homes, retaining their leaves throughout the year. Some are ideal for displaying on low tables, especially […]

0988110300
chat-active-icon