Thư mục: Tông Freesieae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Freesia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Freesia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Freesia (Freesia corymbosa, Freesia laxa, Freesia refracta)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Freesias are herbaceous perennials from bulb-like corms that have the same growth habit as spring bulbs; they’re in active growth during cool, wet winter/spring weather, and they go dormant in hot, dry summers. The ones treasured as temporary houseplants are all hybrids derived from Freesia corymbosa, F. laxa, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Freesia, Florist’s Freesia (Freesia hybrids)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Bulbs BULBS, such as daffodils, tulips, and hyacinths, are nature’s powerhouses of stored energy. They are formed of fleshy leaves arising from a basal plate and […]

0988110300
chat-active-icon