Thư mục: Phân chi Hippeastrinae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hippeastrum (chi Lan Huệ) bằng hình ảnh

  Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Amaryllis (Hippeastrum spp.)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Huge, red, and incredible don’t begin to describe the amazing amaryllis (Hippeastrum spp.), a beloved winter holiday gift. The first thing to emerge from your potted bulb will be bright green, strap-shaped leaves. As they elongate, a thick flower stalk begins to grow straight up from […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Amaryllis (Hippeastrum)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Hippeastrum • The amaryllis is the most popular flowering bulb […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Amaryllis (Hippeastrum hybrids)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Amaryllis: Hippeastrum hybrids This widely grown bulbous plant should not be confused with Amaryllis belladonna (Belladonna Lily), a popular bulbous, autumn-flowering plant grown outdoors in warm […]

0988110300
chat-active-icon