Ảnh: Cây Anh Đào Saint Lucie (wild cherry, Prunus mahaleb) 40 năm tuổi – Walter Pall

Ảnh: Cây Anh Đào Saint Lucie (wild cherry, Prunus mahaleb) 40 năm tuổi – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (04/02/2007)

blank

Cây Anh Đào Saint Lucie (wild cherry, Prunus mahaleb) 40 năm tuổi sẽ được chính thức trồng vào tháng 4.

0988110300
chat-active-icon
blank