Chùm ảnh: Cây Phong Nhật Bản (Japanese maple, Acer palmatum) cao 90cm, 100 tuổi – Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Phong Nhật Bản (Japanese maple, Acer palmatum) cao 90cm, 100 tuổi – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (04/02/2007)

blank

blank

blank

Cây Phong Nhật Bản (Japanese maple, Acer palmatum) cao 90cm, 100 tuổi, chậu của Derek Aspinall

Tôi ghi chú là hôm nay trông nó đã đẹp hơn sau một giờ rưỡi sau trồng vào chậu.

1) Cây của ngày hôm nay
2) Cây sau 1,5 tiếng sau khi trồng
3) Chậu và chân ảo, nhìn đẹp hơn

0988110300
chat-active-icon
blank