Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Colocasia bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Colocasia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Colocasia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Colocasia affinis Jenningsii
 • Colocasia affinis
 • Colocasia aloha
 • Colocasia antiquorum Black Beauty
 • Colocasia antiquorum Illustris
 • Colocasia antiquorum
 • Colocasia Black Leaf Illustris
 • Colocasia Black Magic
 • Colocasia Black ripple
 • Colocasia Black Sapphire
 • Colocasia Black Swan
 • Colocasia Coffee Cups
 • Colocasia Diamond Head
 • Colocasia Distant Memory
 • Colocasia Electric Blue Gecko
 • Colocasia esculenta black coral
 • Colocasia esculenta Black Magic 
 • Colocasia esculenta Black Ruffles
 • Colocasia esculenta Black Sulawesi
 • Colocasia esculenta Blue Hawaii
 • Colocasia esculenta Cintho Aloha
 • Colocasia esculenta Coal Miner
 • Colocasia esculenta Elena
 • Colocasia esculenta Elepaio
 • Colocasia esculenta Fontanesii
 • Colocasia esculenta Hawaiian Punch
 • Colocasia esculenta Illustris
 • Colocasia esculenta Jacks Giant
 • Colocasia esculenta Kona Coffee
 • Colocasia esculenta Lime Aid
 • Colocasia esculenta Mojito
 • Colocasia esculenta Nancys Revenge
 • Colocasia esculenta Pink China
 • Colocasia esculenta Violet Stem
 • Colocasia esculenta White Lava
 • Colocasia esculenta
 • Colocasia fallax Dark Shadows
 • Colocasia fallax
 • Colocasia fontanesii
 • Colocasia formosana Hayata
 • Colocasia formosana
 • Colocasia gaoligongensis
 • Colocasia gigantea Laosy Giant
 • Colocasia gigantea Thai Giant
 • Colocasia gigantea
 • Colocasia heterochroma Dark Shadows
 • Colocasia heterochroma
 • Colocasia lihengiae
 • Colocasia Limeade
 • Colocasia Madeira
 • Colocasia mannii
 • Colocasia Maui Gold
 • Colocasia Maximus Gigante
 • Colocasia menglaensis
 • Colocasia oresbia
 • Colocasia Painted Black Gecko
 • Colocasia Pharaoh’s Mask
 • Colocasia Pink China
 • Colocasia Red Stem Rhubarb
 • Colocasia Royal Hawaiian Maui Sunrise
 • Colocasia Sangria
 • Colocasia Smiley Face
 • Colocasia Tea Party
 • Colocasia tonoimo
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon