Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Coleus (Chi Húng) bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Coleus (Chi Húng) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Coleus (Chi Húng):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Trong danh sách có sử dụng một số hình ảnh của chị Lan Anhh, một chuyên gia về cây Coleus đang sinh sống tại châu Âu. 

Danh sách các loài thuộc chi Coleus (Chi Húng)

 • Coleus Alabama Sunset
 • Coleus amboinicus, syn. Plectranthus amboinicus
 • Coleus Anna
 • Coleus argentatus
 • Coleus Aurera
 • Coleus Autumn Rainbow
 • Coleus australis
 • Coleus barbatus, syn. Plectranthus barbatus
 • Coleus Barry Fugatt
 • Coleus Basics
 • Coleus beauty of lyon green
 • Coleus beauty of lyon purple
 • Coleus beauty of lyon
 • Coleus Black Dragon Var
 • Coleus Black Dragon
 • Coleus Black Magic
 • Coleus Black Prince
 • Coleus Black Red Dragon Var
 • Coleus Black Star
 • Coleus blumei Combat
 • Coleus Blumei Pink Edge Perillic
 • Coleus blumei Rainbow Mix
 • Coleus blumei var
 • Coleus blumei
 • Coleus Bright Spark
 • Coleus bronze age
 • Coleus bronze pagoda
 • Coleus burgundy wedding train
 • Coleus camp fire
 • Coleus caninus, syn. Plectranthus caninus
 • Coleus canina Scardy Cat Plant Var
 • Coleus canina Scardy Cat Plant
 • Coleus Cascade Red
 • Coleus cataractarum
 • Coleus Chili Pepper
 • Coleus china rose
 • Coleus Chocolate Covered Cherries
 • Coleus Chocolate Drop
 • Coleus Chocolate Mint
 • Coleus Coleosaurus
 • Coleus Coloblase
 • Coleus Colorblaze Golden Dragon
 • Coleus ColorBlaze Kingswood Torch
 • Coleus ColorBlaze Strawberry Drop
 • Coleus Colorblaze Wicked Witch
 • Coleus Combat
 • Coleus comosus, syn. Plectranthus ornatus (sold as “Coleus canina” or “scaredy cat plant”)
 • Coleus Coral Sunrise
 • Coleus cremnus
 • Coleus crimson gold
 • Coleus crimson ruffles
 • Coleus Dark Purple
 • Coleus Dark Purple Pink And Black Leaves
 • Coleus Dark Red
 • Coleus Dark Ruffles
 • Coleus Defiance
 • Coleus Desert Sunset
 • Coleus dissitiflorus
 • Coleus durham gala Palettblad
 • Coleus durham gala pink
 • Coleus durham gala White
 • Coleus Electric Lime Green
 • Coleus esculentus = Plectranthus esculentus
 • Coleus esculentus, syn. Plectranthus esculentus
 • Coleus Exotic
 • Coleus Festive Dance
 • Coleus Fire Coral
 • Coleus Fire light 2
 • Coleus Fire light
 • Coleus FlameThrower Serano
 • Coleus FlameThrower Spiced Curry
 • Coleus FlameThrower
 • Coleus Flamethrower Chili Pepper
 • Coleus flirtin skirts red
 • Coleus flirtin skirts var
 • Coleus flirtin skirts
 • Coleus Flora
 • Coleus forskohlii
 • Coleus Freaky
 • Coleus fredericii, syn. Plectranthus welwitschii
 • Coleus French Quarter
 • Coleus Frogs foot
 • Coleus Fuseables Chocolate
 • Coleus Galah
 • Coleus Gilda
 • Coleus Glasswork Copper
 • Coleus Glennis
 • Coleus Glinda
 • Coleus Golden Dreams
 • Coleus Golden Gate
 • Coleus graveolens
 • Coleus Great Fall
 • Coleus Great Falls Angel
 • Coleus Great Falls Iguazu Falls
 • Coleus Great Falls Yosemite
 • Coleus GrowJoy Fishnet Stockings
 • Coleus Gruppo Padana
 • Coleus Haines
 • Coleus Happy Line
 • Coleus Heartbreaker
 • Coleus Honey Crisp
 • Coleus illumination
 • Coleus Japanese Giant
 • Coleus Jupiter
 • Coleus King Kong
 • Coleus King
 • Coleus Kiwi Fern
 • Coleus Kong Mosaic
 • Coleus Kong Red Coleus Pellets
 • Coleus Kong Rose
 • Coleus Kong Salmon Pink
 • Coleus Lava Rose
 • Coleus Lemon and Lime
 • Coleus Lime Time
 • Coleus lord falmouth
 • Coleus lord voldemort
 • Coleus maculosus
 • Coleus Main Street Riverwalk
 • Coleus main street la rambla
 • Coleus Main Street Michigan Avenue
 • Coleus Mariposa
 • Coleus Meandering Linda
 • Coleus Mighty Mosaic
 • Coleus Mint Mocha
 • Coleus muriel pedley
 • Coleus neochilus
 • Coleus Orange King
 • Coleus Oxblood
 • Coleus Painted Nettle
 • Coleus Paisley Shawl
 • Coleus Palisandra
 • Coleus Party Time Pink Fizz
 • Coleus peters wonder
 • Coleus Pine Apple
 • Coleus Pineapple Surprise Premium Sun
 • Coleus Pineapple Surprise
 • Coleus Pink Chaos
 • Coleus Pink Ruffles
 • Coleus Pinkplosion
 • Coleus Premium Sun Crimson Gold
 • Coleus Premium Sun Dark Chocolate
 • Coleus Premium Sun Lime Delight
 • Coleus Premium Sun Watermelon
 • Coleus prince bishop
 • Coleus Quetzal Dwarf
 • Coleus neochilus
 • Coleus Rainbow Mix
 • Coleus Rare Rainbow
 • Coleus red angel
 • Coleus Red Coat
 • Coleus Red Head
 • Coleus Red Roof
 • Coleus Red velvet
 • Coleus Religious Radish
 • Coleus Roaring Fire
 • Coleus rotundifolius, syn. Plectranthus rotundifolius
 • Coleus roy pedley var
 • Coleus roy pedley
 • Coleus Rustic Orange
 • Coleus Rustic Red Giant Exhibition
 • Coleus saturn
 • Coleus saturn rings
 • Coleus scutellarioides
 • Coleus scutellarioides, syns Coleus blumeiPlectranthus scutellarioides
 • Coleus shade loving with blended leaf
 • Coleus Sky Fire 2
 • Coleus Sky Fire
 • Coleus Skylark
 • Coleus socotranus, syn. Plectranthus socotranus
 • Coleus Space Cake
 • Coleus Special Effects
 • Coleus Stained Glassworks Presidio
 • Coleus Stained Glassworks Royalty
 • Coleus Stained Glassworks Velvet
 • Coleus Stars of Pin
 • Coleus Stormy Weather
 • Coleus Sun Fancy Feathers Black
 • Coleus Sun
 • Coleus Summer Meadow
 • Coleus Super Orange
 • Coleus TERRA NOVA Mystic Light
 • Coleus TERRA NOVA Red Threads
 • Coleus TERRA NOVA Allspice
 • Coleus TERRA NOVA Jitters
 • Coleus TERRA NOVA Marrakesh
 • Coleus TERRA NOVA Quetzal
 • Coleus the flume
 • Coleus Tricolor
 • Coleus True Orange
 • Coleus Trusty Rusty
 • Coleus Under The Sea
 • Coleus Under The Sea Black Coral
 • Coleus Under The Sea Fishnet
 • Coleus Under The Sea Lemon Coral
 • Coleus Under The Sea Red Coral
 • Coleus unguentarius, syn. Plectranthus unguentarius
 • Coleus var 2
 • Coleus Versa Green Halo
 • Coleus Victorian Ruffles
 • Coleus Vulcan
 • Coleus walter turner black
 • Coleus walter turner brown
 • Coleus walter turner
 • Coleus Watermelon
 • Coleus Wicked Witch
 • Coleus Wild Lime
 • Coleus WILDFIRE Blaze
 • Coleus winsome clear
 • Coleus winsome
 • Coleus Wizard Coral Sunrise
 • Coleus Wizard Jade
 • Coleus Wizard Series
 • Coleus Wizard Sun Golden
 • Coleus Wizard Coral Sunrise
 • Coleus Wizard Rose
 • Coleus Yes Mistress
 • Plectranthus scutellarioides
 • Plectranthus socotranus
 • Plectranthus unguentarius
 

0988110300
chat-active-icon