Danh sách các bài viết có Thẻ: Drynaria

Paphiopedilum parishii

Paphiopedilum parishii

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo)                           The Paphiopedilum parishii complex (Phức hệ) Có 3 dòng trong phạm vi phức hệ này đã được mô tả ở cấp độ loài Paphiopedilum parishii, được mô tả bởi con trai của Reichabach, Paph. dianthum vào năm 1869, được công bố bởi Tang & Wang vào năm 1940, […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Drynaria rigidula (Drynaria)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English A large epiphytic fern, Drynaria rigidulagrowson trees in its native Malaysia. In the home, the plant does well in a hanging basket, where its […]

0988110300
chat-active-icon