Danh sách các bài viết có Thẻ: Chameleon

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Earthstar (Cryptanthus acaulis)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH The commonly cultivated earthstars Cryptan- thus acaulis and C. zonatus are bromeliads grown strictly for their foliage. Their starry, wavy-edged and sharply spiny leaves come in shades of red, rose, pink, green, and brown— even nearly black with silver. The stiff leaves are longitudinally striped […]

Pilea microphylla – Cây Lăn Tăn: Giới thiệu, chăm sóc, nhân giống và các vấn đề liên quan

Pilea microphylla – Cây Lăn Tăn: Giới thiệu, chăm sóc, nhân giống và các vấn đề liên quan

Chắc chắn có nhiều bạn đã gặp cây này, thậm chí là gặp hàng ngày ở bờ tường của nhà, cạnh nhà hoặc gần nơi làm việc. Mặc dù đây là một cây bản địa của Ecuador, Mexico, Brazil nhưng giờ loài cây này hiện diện khắp Việt Nam, không những ở nông thôn mà […]

0988110300
chat-active-icon