Danh sách các bài viết có Thẻ: Cắt tỉa

Cách cắt tỉa cây trồng

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_486/at%2Farchive%2F0a14973aa9abe9cf408a1285862a48cdc54401c3

Dịch: Huyền Nguyễn Việc cắt tỉa rất phức tạp và rất khó để theo dõi thời điểm nào cần cắt tỉa những gì. Tôi luôn tự mình tham khảo sách. Có hai thời điểm cắt tỉa tốt nhất là đầu mùa xuân / cuối mùa thu, hoặc ngay sau khi cây nở hoa. Bởi vì […]

Phần 13 – Chương IV: Cắt tỉa (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Phần 13 – Chương IV: Cắt tỉa (Sách Kỹ thuật Bonsai)

Là công việc phải làm thường xuyên trong việc chăm sóc Bonsai. Phần ngọn cây thường phát triển mạnh, nên cắt tỉa để khống chế và có thể thay thế bằng chỗi non mới. Các đầu ngọn cành, nên khống chế để cành không mọc dài ra phá vỡ bỏ cục, việc làm này còn […]

Hướng dẫn bằng hình ảnh cắt tỉa cây cảnh Dương Xỉ (Ferns)

Hướng dẫn cắt tỉa Dương Xỉ

Dương xỉ rất dễ cắt tỉa. Bạn có thể cắt tỉa chúng vào đầu mùa xuân trước khi vào mùa sinh trưởng của cây hoặc ngay khi sự phát triển bắt đầu. Nếu bạn muốn tạo dáng, bạn có thể tỉa xung quanh các cạnh của cây. Khi trồng dương xỉ trong nhà, chỉ cần […]

0988110300
chat-active-icon